خدمات سرور

نصب و کانفیگ کامل سی پنل

1,990,000ریال

✅ 1- بروزرسانی تمامی سرویس های مورد نیاز و کرنل اصلی سیستم
✅ 2- نصب و کانفیگ فایروال برای امنیت سرور
✅ 3- نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شل سازگار با سرور و تنظیم برای اسکن های دوره ای خودکار
✅ 4- نصب و کانفیگ mod_Security برای امنیت بیشتر وب سرور
✅ 5- نصب و کانفیگ آنتی دی داس بر روی فایروال جهت جلوگیری از حملات خطرناک DDOS
✅ 6- نصب و کانفیگ آنتی روت کیت جهت شناسایی فایلهای مخرب
✅ 7- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس دهنده وب apache, litespeed – nginx -lighthttpd و..
✅ 8- ایمن سازی پوشه tmp/ که یکی از مهمترین قسمتهای نفوذ به سرور است
✅ 9- ایمن سازی سرویس دهنده ssh که از سرویس های مهم میباشد
✅ 10- ایمن سازی سرویس دهنده php
✅ 11- ایمن سازی سرویس دهنده dns
✅ 12- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
✅ 13- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
✅ 14- ایمن سازی سرویس دهنده sql
✅ 15- نصب و کانفیگ نرم افزار مانیتورینگ mysql و پروسه های در حال اجرا
✅ 16- بهینه سازی Mysql برای راندمان بیشتر
✅ 17- ایمن سازی پوشه های /tmp /var/tmp /dev/shm
✅ 18- اعمال تنظیمات مورد نیاز برای بکاپ گیری
✅ 19- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 20- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
✅ 21- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 22- نصب و تنظیم کش سرور برای کارکرد بهتر و سرعت بهتر سایت های سرور
✅ 23- تامین امنیت اسکریپت های PHP جهت کاهش دسترسی شل های خطرناک
✅ 24- تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
✅ 25- اعمال تنظیمات بکاپ گیری روزانه یا هفتگی روی سرور
✅ 26- نصب سیستم مانیتورینگ زنده برای بررسی پروسه های سرور
✅ 27- محدود کردن دسترسی perl – cgi – python برای امنیت بیشتر در سرور
✅ 28- بهینه سازی php برای بازدهی بهتر
✅ 29- tune کردن سرویس mysql و وب سرور جهت سرعت بهتر و تسریع در پاسخدهی به درخواست ها
✅ 30- غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
✅ 31- نصب و کانفیگ opcode cache جهت سرعت بهتر php سرور
✅ 32- نصب امکان ssl رایگان جهت استفاده در وب سایت مشتریان
✅ 33- اعمال تنظیمات و خودکار سازی جهت تنظیم دسترسی های خطرناک فایل های مشتریان
✅ 34- نصب و کانفیگ چندین نسخه php جهت سهولت استفاده مشتریان روی سرور
✅ 35- اعمال تنظیمات و کانفیگ بر روی سرویس exim جهت کنترل اسپمرها در سرور

نصب و کانفیگ کامل دایرکت ادمین

1,490,000ریال

✅ 1- بروزرسانی تمامی سرویس های مورد نیاز و کرنل اصلی سیستم
✅ 2- نصب و کانفیگ فایروال برای امنیت سرور
✅ 3- نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شل سازگار با سرور و تنظیم برای اسکن های دوره ای خودکار
✅ 4- نصب و کانفیگ mod_Security برای امنیت بیشتر وب سرور
✅ 5- نصب و کانفیگ آنتی دی داس بر روی فایروال جهت جلوگیری از حملات خطرناک DDOS
✅ 6- نصب و کانفیگ آنتی روت کیت جهت شناسایی فایلهای مخرب
✅ 7- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس دهنده وب apache, litespeed – nginx -lighthttpd و..
✅ 8- ایمن سازی پوشه tmp/ که یکی از مهمترین قسمتهای نفوذ به سرور است
✅ 9- ایمن سازی سرویس دهنده ssh که از سرویس های مهم میباشد
✅ 10- ایمن سازی سرویس دهنده php
✅ 11- ایمن سازی سرویس دهنده dns
✅ 12- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
✅ 13- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
✅ 14- ایمن سازی سرویس دهنده sql
✅ 15- نصب و کانفیگ نرم افزار مانیتورینگ mysql و پروسه های در حال اجرا
✅ 16- بهینه سازی Mysql برای راندمان بیشتر
✅ 17- ایمن سازی پوشه های /tmp /var/tmp /dev/shm
✅ 18- اعمال تنظیمات مورد نیاز برای بکاپ گیری
✅ 19- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 20- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
✅ 21- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 22- نصب و تنظیم کش سرور برای کارکرد بهتر و سرعت بهتر سایت های سرور
✅ 23- تامین امنیت اسکریپت های PHP جهت کاهش دسترسی شل های خطرناک
✅ 24- تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
✅ 25- اعمال تنظیمات بکاپ گیری روزانه یا هفتگی روی سرور
✅ 26- نصب سیستم مانیتورینگ زنده برای بررسی پروسه های سرور
✅ 27- محدود کردن دسترسی perl – cgi – python برای امنیت بیشتر در سرور
✅ 28- بهینه سازی php برای بازدهی بهتر
✅ 29- tune کردن سرویس mysql و وب سرور جهت سرعت بهتر و تسریع در پاسخدهی به درخواست ها
✅ 30- غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
✅ 31- نصب و کانفیگ opcode cache جهت سرعت بهتر php سرور
✅ 32- نصب امکان ssl رایگان جهت استفاده در وب سایت مشتریان
✅ 33- اعمال تنظیمات و خودکار سازی جهت تنظیم دسترسی های خطرناک فایل های مشتریان
✅ 34- نصب و کانفیگ چندین نسخه php جهت سهولت استفاده مشتریان روی سرور
✅ 35- اعمال تنظیمات و کانفیگ بر روی سرویس exim جهت کنترل اسپمرها در سرور

نصب و کانفیگ کامل وستاپنل

1,190,000ریال

✅ 1- بروزرسانی تمامی سرویس های مورد نیاز و کرنل اصلی سیستم
✅ 2- نصب و کانفیگ فایروال برای امنیت سرور
✅ 3- نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شل سازگار با سرور و تنظیم برای اسکن های دوره ای خودکار
✅ 4- نصب و کانفیگ mod_Security برای امنیت بیشتر وب سرور
✅ 5- نصب و کانفیگ آنتی دی داس بر روی فایروال جهت جلوگیری از حملات خطرناک DDOS
✅ 6- نصب و کانفیگ آنتی روت کیت جهت شناسایی فایلهای مخرب
✅ 7- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس دهنده وب apache, litespeed – nginx -lighthttpd و..
✅ 8- ایمن سازی پوشه tmp/ که یکی از مهمترین قسمتهای نفوذ به سرور است
✅ 9- ایمن سازی سرویس دهنده ssh که از سرویس های مهم میباشد
✅ 10- ایمن سازی سرویس دهنده php
✅ 11- ایمن سازی سرویس دهنده dns
✅ 12- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
✅ 13- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
✅ 14- ایمن سازی سرویس دهنده sql
✅ 15- نصب و کانفیگ نرم افزار مانیتورینگ mysql و پروسه های در حال اجرا
✅ 16- بهینه سازی Mysql برای راندمان بیشتر
✅ 17- ایمن سازی پوشه های /tmp /var/tmp /dev/shm
✅ 18- اعمال تنظیمات مورد نیاز برای بکاپ گیری
✅ 19- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 20- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
✅ 21- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 22- نصب و تنظیم کش سرور برای کارکرد بهتر و سرعت بهتر سایت های سرور
✅ 23- تامین امنیت اسکریپت های PHP جهت کاهش دسترسی شل های خطرناک
✅ 24- تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
✅ 25- اعمال تنظیمات بکاپ گیری روزانه یا هفتگی روی سرور
✅ 26- نصب سیستم مانیتورینگ زنده برای بررسی پروسه های سرور
✅ 27- محدود کردن دسترسی perl – cgi – python برای امنیت بیشتر در سرور
✅ 28- بهینه سازی php برای بازدهی بهتر
✅ 29- tune کردن سرویس mysql و وب سرور جهت سرعت بهتر و تسریع در پاسخدهی به درخواست ها
✅ 30- غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
✅ 31- نصب و کانفیگ opcode cache جهت سرعت بهتر php سرور
✅ 32- نصب امکان ssl رایگان جهت استفاده در وب سایت مشتریان
✅ 33- اعمال تنظیمات و خودکار سازی جهت تنظیم دسترسی های خطرناک فایل های مشتریان
✅ 34- نصب و کانفیگ چندین نسخه php جهت سهولت استفاده مشتریان روی سرور
✅ 35- اعمال تنظیمات و کانفیگ بر روی سرویس exim جهت کنترل اسپمرها در سرور

نصب و کانفیگ کامل پلسک لینوکسی

1,990,000ریال

✅ 1- بروزرسانی تمامی سرویس های مورد نیاز و کرنل اصلی سیستم
✅ 2- نصب و کانفیگ فایروال برای امنیت سرور
✅ 3- نصب و کانفیگ آنتی ویروس و آنتی شل سازگار با سرور و تنظیم برای اسکن های دوره ای خودکار
✅ 4- نصب و کانفیگ mod_Security برای امنیت بیشتر وب سرور
✅ 5- نصب و کانفیگ آنتی دی داس بر روی فایروال جهت جلوگیری از حملات خطرناک DDOS
✅ 6- نصب و کانفیگ آنتی روت کیت جهت شناسایی فایلهای مخرب
✅ 7- بهینه سازی و ایمن سازی سرویس دهنده وب apache, litespeed – nginx -lighthttpd و..
✅ 8- ایمن سازی پوشه tmp/ که یکی از مهمترین قسمتهای نفوذ به سرور است
✅ 9- ایمن سازی سرویس دهنده ssh که از سرویس های مهم میباشد
✅ 10- ایمن سازی سرویس دهنده php
✅ 11- ایمن سازی سرویس دهنده dns
✅ 12- ایمن سازی سرویس دهنده ftp
✅ 13- حذف سرویسها غیر استفاده سرور
✅ 14- ایمن سازی سرویس دهنده sql
✅ 15- نصب و کانفیگ نرم افزار مانیتورینگ mysql و پروسه های در حال اجرا
✅ 16- بهینه سازی Mysql برای راندمان بیشتر
✅ 17- ایمن سازی پوشه های /tmp /var/tmp /dev/shm
✅ 18- اعمال تنظیمات مورد نیاز برای بکاپ گیری
✅ 19- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 20- کنترل اسکریپت های perl , cgi , pyhton
✅ 21- جلوگیری از بایپس وب سرور و php
✅ 22- نصب و تنظیم کش سرور برای کارکرد بهتر و سرعت بهتر سایت های سرور
✅ 23- تامین امنیت اسکریپت های PHP جهت کاهش دسترسی شل های خطرناک
✅ 24- تنظیم ساعت سرور و سینک به تام ایران
✅ 25- اعمال تنظیمات بکاپ گیری روزانه یا هفتگی روی سرور
✅ 26- نصب سیستم مانیتورینگ زنده برای بررسی پروسه های سرور
✅ 27- محدود کردن دسترسی perl – cgi – python برای امنیت بیشتر در سرور
✅ 28- بهینه سازی php برای بازدهی بهتر
✅ 29- tune کردن سرویس mysql و وب سرور جهت سرعت بهتر و تسریع در پاسخدهی به درخواست ها
✅ 30- غیر فعال کردن فانکشن های خطرناک روی سرور
✅ 31- نصب و کانفیگ opcode cache جهت سرعت بهتر php سرور
✅ 32- نصب امکان ssl رایگان جهت استفاده در وب سایت مشتریان
✅ 33- اعمال تنظیمات و خودکار سازی جهت تنظیم دسترسی های خطرناک فایل های مشتریان
✅ 34- نصب و کانفیگ چندین نسخه php جهت سهولت استفاده مشتریان روی سرور
✅ 35- اعمال تنظیمات و کانفیگ بر روی سرویس exim جهت کنترل اسپمرها در سرور